Galénův odkaz - Galéne vypravuj

Dnes je sobota 13.07.2024


Diplom sedmi Fričů

     Je určen výhradně týmům, na rozdíl od Březových lístků, které jsou pro jednotlivce. Ono je Fričů mnohem více, ale sedm jich zastupuje obrozeneckou i moderní dobu českých dějin. Mějme i něco národního, když už tak upřímně spolubudujeme i Evropskou unii a světovou společnost, především OSN. Sedm Fričů také zastupuje nejrůznější obory lidské činnosti, ba i takové, které lze stihnout ve volném čase jako zálibu vedle normálního každodenního zaměstnání či povolání.

     Na Diplomu sedmi Fričů (D-7-F) jsou seřazeny jejich portréty sice chronologicky, ale v obráceném pořadí, tedy ať si letí mladý člověk ve stroji času od replicas de relojes současnosti zpět do minulosti. Tak je to pojato ilustračně. Ale pro věrohodnost úvahy a odůvodnění vezměme "své" Friče od předků k synům, vnoučatům a dalším pokrevným nebo myšlenkovým a činnostním potomkům. Přimysleme si k nim jejich manželky, matky, sestry i samostatné ženy jako byla např. Božena Němcová nebo Ema Destinová, Charlota Masaryková a další bojovnice).
     1. Josef František Frič 1804 - 1876. Právník; zavedl češtinu do soudní praxe
     2. Josef Václav Frič 1829 - 1891 (syn předešlého); básník a revolucionář
     3. Antonín Frič 1832 - 1913; hydrobiolog, zoolog, geolog, ornitolog, darwinista
     4. Jan Frič 1863 - 1897; technik, chemik, astrofotograf, s bratrem stavěl Ondřejov
     5. Josef Frič 1861 - 1945; astronom, zakladatel observatoře Ondřejov
     6. Vojtěch Alberto Frič 1882 - 1944; botanik (kaktusy), cestovatel, indianolog
     7. Nár. umělec Martin Frič 1902 - 1968; filmový režisér, profesor AMU.
     Kromě ideí a cílů, vyjádřených předešlými odstavci, je diplom určen těm kolektivům, které nejméně sedm let vydržely pohromadě (samozřejmě jak s příchodem nováčků, tak s odchodem absolventů do života odstěhováním či změnou pro jiné specializace. Už v ilegalitě byl D-7-F vědomým tradicionalistickým i revolučním oponentem oddílů pouze pro školní třídy a pěstoval zájmovost, různověkost, činnost v místě bydliště, nejen ve škole.

     Protože naše největší tradiční organizace jako Junák a Pionýr pěstují v družinách i oddílech a střediscích či ve skupinách odborky (kterých je na 300 druhů i více), předpokládá se v nové náročné době zájem a záběr v činnosti týmu, zaměřený nejméně k sedmi odborkám, z toho dvou týmových (např. plavání a lyžování nebo cyklistika a poznávání památek) a zbývajících pět či více odborek, plněných jednotlivci např. kuchař, knihovník, filatelista, loutkář, kreslíř, fotograf, kronikář, ochránce přírody, astronom, ornitolog, uzlař, lasař, zálesák, odborník táborových staveb, zdravotník, počítačový expert, vedoucí terénních her ap (též v ženském rodě).

     Zvláštností D-7-F je okolnost, že o diplom nežádá ten tým, který jím má být odměněn, nýbrž jiný blízký tým, který si všiml výkonů navrhovaného a buď už je nositelem D-7-F nebo jím chce být v budoucnosti. K tomuto pravidlu vede stoupající rolex replica úroveň všestrannosti i specializací a nutnost vést k ní všechny typy mikrokolektivů, tedy družin, rodin, malých klubů, rodů, perutí a jiných druhů buněk uvnitř velkých oddílů nebo jiných uskupení. Podnět mohou podat i DDM, Kulturní domy, církev. sbory, redakce, radnice apod.

     Návrhy se podávají se stručným výstižným odůvodněním, ale také buď s fotografií (-iemi) oceňovaných vítězů týmů lidí v činnosti a výtvorů a nebo v pěkné umělecké malované (kreslené) či grafické úpravě. Udělení pak podpisuje Fričova rada, která také pečuje o umělecký archiv došlých návrhů a vystavuje nejlepší z nich na VVZ nebo při jiných příležitostech. Pochopitelně i doklad s pouhou "polní kulturou" z terénu se přijímá k vyřízení. (Formát A4 nebo přehnutelný na A4). Návrhy je možno posílat na adresu Fričova rada, (Martina, Markéta, o-Viki a Tom), Ruská 1313/194 100 00 Praha 10.

      Adresu v průběhu dějin změní Fričova rada nebo PONS Březových lístků, podle návrhů a volby třeba také Společnost TRADIC a ZDROJŮ, Tereza, SKSK ČR, Brontosauři, Debrujáři, sportovci apod.Přidání komentáře k článku Diplom sedmi FričůNadpis:


Autor:


Email:


Komentář:
Kontrolní součin: jedenáct krát pět =Provozuje a vytvořil Ing. Miloslav Fuček - MF SOFT
Všechna práva vyhrazena ©2013 2023
Kopírování částí webu či přebírání částí textu není povoleno bez souhlasu majitele webu.